Brandposter

Vi har lång erfarenhet av att arbete med installation och underhåll av inomhusbrandposter.Vårt kompletta urval av robusta och tillförlitliga brandposter kan anpassas till kraven i allt från de tuffaste miljöer till enklare användningsområden.

Inomhusbrandposter ger en kontrollerad tillförsel av vatten för att bekämpa en eventuell brand. Alla våra inomhusbrandposter följer till gällande standarder och regelverk.

Brandposterna kan utrustas med olika slangtyper, slang längder och slang dimensioner, allt för största möjliga flexibilitet och för att uppfylla specifika behov inom olika verksamheter.

Slangarna kan utrustas med olika typer av strålrör, strålröret fästs vid änden av slangen och möjliggör för användare att effektivt styra riktningen och flödet av vatten till elden.

Läs gärna mer om kontroll av brandposter i samband med servicebesök HÄR

 

Brandpost_PV10_Webb

» Kontakta oss för mer information