Brandtätning

Vi erbjuder en komplett lösning på alla typer av brandtätningar som följer svenska byggregler. Vi har brandtätningssystem som är enkla att installera, justera och komplettera. En effektiv brandtätning ska hindra spridning av eld, rök, gas och vatten. Den ska även klara av de tuffa förhållanden som råder under en brand såsom kraftiga rörelser och vibrationer.

När vi ska välja rätt brandtätningssystem ställer vi alltid tre frågor:

1. Vilken typ av genomföring ska tätas?

2. I vilken typ av miljö ska brandtätningen göras?

3. Hur stor är öppningen som ska tätas?

Med det som utgångspunkt kan vi tala om för kunden vilken brandtätning som ska användas för att lösningen ska bli trygg och säker. Vårt sortiment kommer från en leverantör med marknadsledande produkter som är tekniskt anpassade efter marknadens behov.

Vårt brandtätningssystem delas upp i fyra kategorier efter olika genomföringar:

1.      Kabelgenomföring

2.      Stålrörsgenomföring

3.      Ventilationsgenomföring

4.      Plaströrsgenomföring

Inom de fyra områdena har vi olika typer av brandtätningssystem som är utvecklade för snabba och effektiva installationer. Ett av våra mest använda system som är anpassade för tätning av både kablar och platsrör är Kniparen. Kniparen har en beläggning på insidan som gör att den sväller vid upphettning och tätar effektivt mot eld, rök och gas. Kniparen är mycket enkel att montera och du kan komplettera och demontera kablar och plaströr mycket effektivt med hjälp av Kniparen.

Efter godkänt genomförda brandtätningar märks tätningen upp på ett korrekt sätt som gör det enkelt med efterkontroll i samband med SBA kontrollerna eller servicebesök. Alla medarbetare som utför brandtätningar är certifierade inom området, en trygghet för våra kunder att det sker på ett korrekt sätt.

Brandtatning_webb

» Kontakta oss för mer information