Brandventilation

Syftet med brandgasventilation (rökluckor), är att kunna vädra ut giftiga och heta brandgaser i händelse av brand. Detta främst för att underlätta för räddningstjänsten vid insatser, fördröja brandförloppet samt minska skador på fastigheten.

Vi installerar nya moderna rökluckor och renoverar/byter ut äldre vid behov. Rökluckorna finns i många olika utföranden och anpassas alltid efter behov, storlek, kulör etc. för att passa i till befintlig takbeklädnad.

Vi har rökluckor som öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Manuell öppning sker normalt med vev eller via en elektrisk tryckknapp. Automatiskt styrda rökluckor styrs ofta via brandlarm eller en elektrisk tryckknapp.

Allt underhåll sker med erforderlig säkerhetsutrustning och i enlighet med Svebras föreskrifter.

Läs gärna mer om kontroll av rökluckor samband med servicebesök HÄR

 

» Kontakta oss för mer information