Inbrottslarm

Syfte med ett inbrottslarm är främst att larma så fort som möjligt vid intrång i de områden som är skyddade.

Ett inbrottslarm från Brand & Industriskydd kan förhindra inbrott, stöld och skadegörelse. Vi utformar alltid skyddet i nära samarbete med er för att säkerställa att ni får det skydd ni önskar.

Vid projektering av ett inbrottslarm tar vi alltid stor hänsyn till verksamheten och dess riskbild.

Systemen kan hantera att inbrottslarmet delas in i olika zoner, begränsa olika medarbetares tillgång till områden på företaget, vara kopplat till bevakningsföretag och utökas med överfallslarm.

 

» Kontakta oss för mer information