Integrerat system

Effektiv hantering av säkerhetsrisker är en grundläggande del i varje välinformerat företag. Vårt system erbjuder en helhetslösning inom integrerad säkerhet . Det är designat att kunna anpassas till varje brukares individuella behov

Integrerat_system_webb

Integrerade säkerhetslösningar kan kombinera:

Brandlarm
Passerkontroll, Inbrottslarm & Videosäkerhet

Systemet är enkelt att använda i samma grafiska presentationssystem från en eller flera platser inom samma nätverk.
I en larmsituation kan information från varje enskild detektor/sektion skickas till larmcentral och även som e-mail eller SMS till vald plats/person.
Vårt system kan användas i en och samma byggnad eller i organisationer som är geografiskt utspridda.

Att ansluta brandlarmet som en del i det integrerade säkerhetssystem är en av hörnstenarna i systemet.
Systemet har en grafisk presentation som omedelbart visar var en brand utbrutit och visar instruktioner om vad som behöver göras.
Och det övervakar brandlarmsanläggningen och dess status, även på annan geografisk ort.
Systemet bidrar till sänkta underhållskostnaderna för brandlarmet genom att hålla koll på smutsighetsgrad på detektorerna (adresserbara), detta innebär att vi endast byter detektorer som har risk för fellarm.

 

» Kontakta oss för mer information