Novec 1230 är framtidens släckmedel för datahallar, serverrum etc.. Alltsedan Halonets avveckling har man sökt efter ett släckmedelsalternativ med liknande släckegenskaper, men utan de negativa miljöeffekterna.

Flera alternativ har lanserats under åren, men de s.k. HFC-gaserna har ifrågasatts ur ett miljöperspektiv på grund av deras bidrag till växthuseffekten. Vissa gaser har även haft små eller inga säkerhetsmarginaler vid användning i bemannade utrymmen.

Novec 1230 representerar ett nytänkande i det att släckmedlet kombinerar bra släckeffekt, hög personsäkerhet och lätt hantering med en minimal påverkan på sin omgivning.

Vi sköter alt från projektering, installation till underhåll.

» Kontakta oss för mer information