Utrymningsplaner

Vid tex. brand är personalens agerande avgörande för att minska risken att någon skall bli skada. Kunskap, organisation och erfarenhet är minst lika viktigt som alla hjälpmedel.
En utrymningsplan är en ”skiss” över företagets utrymningsstrategi, och ett enkelt sätt att presentera denna för både egna medarbetare och besökare.

Vi hjälper till och upprättar utrymningsstrategier och projekterar utrymningsplaner. Själva utrymningsplanerna görs i flera olika format, material och både 2D och 3D utförande.

Våra planer är givetvis utformade enligt gällande standard (SS2875).

B4_fire_ritning
» Kontakta oss för mer information