Varselmärkning

Vi marknadsför det patenterade system för färgefterlysande varselskyltar, Supernova®. Med Supernovaskyltar i färg förlorar du inte skyltarnas signalfärg –varselfärgen – vid ett strömavbrott i mörker.

Din minnesbild av varselskyltarnas utseende, bl.a. rött för brandredskap och grönt för nödutgång, tar du med dig även i ett nödläge i mörker. Skyltarna fortsätter att visa röd respektive grön färg – precis som du är van att se dom vid i ljusa förhållanden.

Det betyder ökad säkerhet för dig och din omgivning vid en utrymningssituation eller i ett läge där du snabbt behöver lokalisera er brandbekämpningsutrustning.

Vi har även ett brett sortiment inom arbetsmiljöskyltar, dvs allt inom säkerhetsskyltning som nödskyltar, brandskyltar, varningsskyltar, påbudsskyltar och förbudsskyltar

Vi erbjuder även utrymningsskyltar utformade enligt den europeiska standarden EN ISO 7010:2012.

Tillgänglighet

Supernova® Taktil med färgefterlysande egenskaper möter punktskrift och relieftext i en unik skylt framtagen i tester tillsammans med SRF Synskadades Riksförbund. Skyltens taktila egenskaper ökar möjligheten för personer att orientera sig på egen hand gällande utrymningsvägar.

Vi har ett omfattande sortiment med taktila skyltar för information och vägledning. Det är bla. kontrastmarkering på golv, trappor, glaspartier och runt ljusknappar samt varningsmarkering för golv och trappor.

Våra produkter håller erkänt hög kvalitet, både vad gäller material, funktionalitet och design.

våra taktila skyltar har:

– för handen kännbara symboler
– tydlig kontrast mellan skylt, symbol och text
– punktskrift och relieftext
– rundade hörn, för att undvika skador
– utformning enligt BFS 2011:13 HIN2

 

» Kontakta oss för mer information