Brandskyddsinventering

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att verksamheter ska dokumentera sitt brandskydd. I många äldre byggnader kan denna dokumentation saknas helt eller vara inaktuell efter tex. ombyggnationer.

Ett första steg för att kunna upprätta dokumentationen är en Brandskyddsinventering.
Vi utför inventeringen för att identifiera ert befintliga brandskydd och vilka förbättringsbehov som föreligger. Vår inventering omfattar genomgång av det byggnadstekniska brandskyddet, brandtekniska installationer, släckutrustning, utrymningsmöjligheter, organisatoriska brandskyddet samt vilka brandrisker som finns i verksamheten.

Efter avslutad brandskyddsinventeringen lämnar en skriftlig rapport med förslag på eventuella åtgärder som kan bedömas vara skäliga för verksamheten.

tempen-brsk

» Kontakta oss för mer information