Insatsplaner

För att räddningstjänsten ska kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka krävs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Denna information skall upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren av dessa anläggningar.
Våra insatsplaner följer gällande riktlinjer för upprättandet av insatsplaner. Och vi samarbetar alltid med räddningstjänsten framtagandet av en insatsplan.
Planerna har en tydlig layout (ritning) för att räddningstjänsten snabbt och enkelt skall kunna tolka insatsplanen, och hitta rätt på objektet och därmed spara värdefull insatstid.

Med korrekta insatsplaner finns många vinster, som att räddningstjänsten får snabbare angreppstid på rätt ställe, skadorna blir mindre, det medför en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänstpersonalen och räddningstjänsten ”vet” vilka värden ni vill ha räddat i första hand.

En kritisk faktor är att insatsplanerna måste stämma med verkligheten då rökdykare använder dessa vid insatser som rökdykning. Vid tex. ombyggnationer skall insatsplanerna uppdateras så att väggar och dörrar stämmer med verkligheten.

 

» Kontakta oss för mer information