Kontroll av Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I dag har de allra flesta verksamheter upprättat någon form av dokumentation för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). SBA-kontrollerna är en viktig del i ett fungerande brandskyddsarbete och ska utföras kontinuerligt och dokumenteras på ett systematiskt sätt.
Vi har märkt att det kan vara svårt att få kontinuitet i att utföra kontrollerna, ofta pga. tidsbrist eller andra arbetsuppgifter som måste prioriteras före.

Vi kan utföra era SBA-kontroller åt er. Våra medarbetare är utbildade och med mångårig erfarenhet av att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete. Vi arbetar utifrån det material ni har oavsett om ni har det i pärmform eller webbaserat. Saknar ni dokumentation helt hjälper vi givetvis er att utforma det som behövs.

Efter utförda kontroller får ni utförliga rapporter som hjälper att hålla koll på ert brandskydd. På så sätt kan ni vara trygga i att SBA-kontrollerna utförs schemalagt och av kompetenta personer och istället lägga er fokus på att utveckla er egen verksamhet.

sba_hjul

» Kontakta oss för mer information