Service & Underhåll

All säkerhetsrelaterad utrustning behöver underhållas regelbundet enligt gällande krav.  Att ha fungerande utrustning kan spara människoliv och viktig egendom. Våra medarbetare är utbildade i att utföra underhåll av brandskyddsprodukter och installationer utifrån gällande standarder och föreskrifter.

Vi strävar alltid efter att följa Svenska Brandskyddsföretagsriktlinjer (Svebra) i vårt underhållsarbete och alla våra tekniker är certifierade brandskyddstekniker enligt Svebras certifiering.
Vi dokumenterar våra underhållsbesök i en helt unik underhållsrapport som lämnas till Er efter varje utfört underhåll. På denna kan våra ni tydligt få en översikt på hur brandskyddet ser ut nu, eventuella anmärkningar samt vilka åtgärder vi har utfört och vilka anmärkningar som ni kommit överens med vår tekniker att själva åtgärdar.
Denna dokumenteras med fördel i ert system för systematiska brandskyddsarbete.
Vi erbjuder underhåll och reparationer inom följande områden:
* Brandsläckare
* Inomhus- och industribrandposter
* Brand- och utrymningsmaterial
* Rökluckor (Brandventilation)
* Branddörrar och brandportar
* Utrymningsbeslag
* Brandtätning
* Hänvisningsarmaturer och nödljus
* Fasta släcksystem
* Brand- och utrymningslarm
* Första hjälpen utrustning
* Inbrottslarm
* Passagesystem
* System för kameraövervakning (CCTV)
Serviceintervallet anpassas efter gällande regelkrav, era krav och omgivning.
För geografiskt utspridda organisationer har vi ett separat utarbetat underhållsprogram. Arbetet utför enligt anpassade underhållsbeskrivningar utarbetade efter era önskemål. Alla som arbetar med detta får separat utbildning/genomgång så att arbetet kan standardiseras och likformas på alla orter.
Kvalitet är viktigt för oss!
Med en kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 som omfattar även vårt underhållsarbete finns tydliga arbetsinstruktioner, rutinbeskrivningar och vi utför egenkontroller för att ständigt förbättra vårt arbete.

» Kontakta oss för mer information