Utrymningsplanering

Grunden till nästan allt brandskydd är att personer som vistas i byggnaden säkert kan komma ut snabbt vid ett tillbud. För att kunna utrymma en byggnad på ett säkert och tryggt sätt behövs det utrymningsplanering och att man upprättat en utrymningsstrategi.

Detta är särskilt viktigt när man tex. ändrar förutsättningar för utrymningen i en byggnad vid ombyggnation eller andra verksamhetsändringar.

Vår utrymningsplanering grundar sig i verksamhetens art och dess specifika behov, samt vilka brandtekniska installationer som finns i byggnaden. Vi planerar även för utrymning av personer med funktionsnedsättningar om dessa behov föreligger.

 

» Kontakta oss för mer information