Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Utbildning för dig som är/ska vara anläggningsskötare på automatiska brandlarm.
Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller personer i verksamheter som ansvarar för den automatiska brandlarmsanläggningen..

Mål

Utbildningen för anläggningsskötare på brandlarm ska ge teoretiska och praktiska kunskaper att hantera det brandlarmsystem som finns installerat. Varje byggnad med automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Innehåll

• Anläggningsskötarens ansvarsområde.
• Förebyggande brandskyddsåtgärder.
• Brandlarmsanläggningens uppbyggnad.
• Lagar och regelverk
• Kontrolljournal och orienteringsövningar.
• Olika detektorers funktion och användning.
• Hur man undviker onödiga larm.
• Larmlagring och larmorganisation.
• Larmöverföring till räddningstjänst/larmcentral
• Månads- eller kvartalsprov utföres i samband med utbildningen.

 

» Kontakta oss för mer information