Brandfarliga och explosiva varor

Utbildning för personer som skall vara föreståndare för brandfarlig eller explosiva varor enligt LBE 2010:1011.
Vår utbildning ger dig ny behörighet. Den följer gällande riktlinjer och är anpassad för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Mål

Målet är att man efter avslutat utbildning ska känna till regler för tillstånd och hantering av brandfarliga och explosiva varor samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara. Man ska kunna rutinerna kring ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Innehåll

• Brandteori och brandförlopp
• Brandfarliga varors egenskaper
• Lagen och förordningen om brandfarlig och explosiv vara
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter
• Tillsyn och kontrollrutiner
• Ansvarsfrågor vid heta arbeten
• Brandsläckningsutrustning
• Hantering och förvaring av brandfarlig vara

 

» Kontakta oss för mer information