Brandskyddsansvarig

Utbildning för dig som har ansvar för att systematiskt arbeta med företagets brandskydd och riskhantering men även till dig som ansvarar för inköp av brandskydd.
Vår utbildning behandlar bland annat lagar, myndighetskrav samt reder ut begreppen kring ansvarsfrågan.

Mål

Målet med utbildningen att lära sig att effektivt organisera och planera företagets brandskydd. Att lära sig leda och planera vid ombyggnation och vid förändringar i verksamheten samt att kunna besluta om brandskyddsåtgärder.

Innehåll

• Tillsyn av räddningstjänsten
• Organisation i företaget
• Riskhanteringens grunder
• Skadeförebyggande skydd
• Skadebegränsande skydd
• Brandteori – uppkomst & spridning
• Skador och skadeverkan
• Utrymningsvägar
• Räddningstjänsten
• Val av släckmedel

» Kontakta oss för mer information