Brandskyddskontrollant

Utbildning för dig som har ansvar för att utföra kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet.
Vår utbildning går igenom grunderna i hur du effektivt och enkelt arbetar med kontrollerna och uppföljning.

Mål

Målet med utbildningen att lära sig att arbeta med kontroller av verksamhetens brandskydd.

Innehåll

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Brandrisker
• Kontroll enligt en uppgjord kontrollplan
• Uppföljning av rapporterade brister
• Dokumentation
• Drift och underhållsinstruktioner
• Praktisk övning med kontrollrunda

» Kontakta oss för mer information