Brandsläckningsövning i samband med service

Lär dig brandsläckarens funktion.
Då kan du hjälpa till och skapa större trygghet inom din arbetsplats.
Vår övning ger dig grundkunskaperna du behöver för att släcka med brandsläckare.

Mål

Övningen syftar till att man får lära sig hantera brandsläckare på ett korrekt och tryggt sätt. Samt att man lär känna till de olika släckmedel som finns och hur dessa bäst kan användas i händelse av brand.

Innehåll

• Praktisk övning med brandsläckare

Övningen sker utomhus på lämplig plats så att samtliga deltagare får öva på att släcka en brand med handbrandsläckare.

» Kontakta oss för mer information