Heta arbeten

Utbildning för dig som behöver nytt eller förnya ditt Heta Arbeten certifikat
Vår utbildning ger dig behörighet. Den följer gällande riktlinjer och är anpassad för alla som utför, bevakar eller ger tillstånd för Heta Arbeten.

Mål

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför, bevakar eller ger tillstånd för Heta Arbeten är utbildade och har giltigt certifikat. Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand minimeras

Innehåll

• Lagar och bestämmelser
• Försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Förebyggande åtgärder
• Brandfarlig vara samt EX-miljö
• Tätskikt på tak, väggar och balkonger
• Praktik med övning

Övningen sker utomhus på lämplig plats så att samtliga deltagare får öva på att släcka en brand med handbrandsläckare. Kursmaterial, certifikat och förtäring ingår!

 

» Kontakta oss för mer information