Hjärt & lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)

Utbildning för verksamheter som vill lära sin personal att utföra hjärt- och lungräddning med hjälp av hjärtstartare på ett korrekt sätt.
Vår utbildning går igenom grunderna i hur du effektivt kan utföra en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp.

Mål

Målet med utbildningen att lära sig grunderna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man effektivt hanterar en hjärtstartare.

Innehåll

• Att göra en lägesbedömning
• Utföra bröstkompressioner
• Inblåsningar
• Hantera stabilt sidoläge
• Vad händer när du larmar 112
• Organisera och agera rätt på en olycksplats
• Hjärtstartare, hur den fungerar
• Övning med hjärtstartare

Utbildning utförs enligt kursplan och riktlinjerna från Svenska rådet för Hjärt- lungräddning.
Samtliga våra instruktörer är certifierade HLR-instruktörer enligt Svenska rådet för Hjärt- lungräddning.

 

» Kontakta oss för mer information