Hjärt & lungräddning med första hjälpen (L-ABC)

Utbildning för verksamheter som vill lära sin personal att utföra hjärt- och lungräddning och första hjälpen på ett korrekt sätt.
Vår utbildning går igenom grunderna i hur du effektivt kan utföra en första insats i händelse av en olycka.

Mål

Målet med utbildningen att lära sig grunderna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man ger första hjälpen.

Innehåll

• Att göra en lägesbedömning
• Utföra bröstkompressioner

• Inblåsningar
• Hantera stabilt sidoläge
• Vad händer när du larmar 112
• Organisera och agera rätt på en olycksplats
• Förbandsmaterial och första hjälpen utrustning
• Andning
• Hantering av blödande
• Hantering av chockade

Utbildning utförs enligt kursplan och riktlinjerna från Svenska rådet för Hjärt- lungräddning.
Samtliga våra instruktörer är certifierade HLR-instruktörer enligt Svenska rådet för Hjärt- lungräddning.

» Kontakta oss för mer information