Utrymningsledare

Utbildning vänder sig till anställda som har en roll att ansvarar samordna i händelse av utrymning.
Utbildningen ger en praktisk anvisning om skeenden och beteenden vid brand och utrymning och hur utrymningen organiseras.
Utbildningen vänder sig till personal som ska fungera som ansvarig för utrymning ur verksamhetens lokaler.

Mål

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en säkrare utrymning på företaget. Deltagarna skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

Innehåll

• Risker
• Lagen om skydd mot olyckor
• Utrymningsledarens roll och ansvar
• Delegera och organisera
• Genomsökning av speciella lokaler
• Rädda, larma, varna, släck
• Återsamlingsplatsen
• Brand- och utrymningslarm
• Utrymningsledarens hjälpmedel
• Rapportering till räddningstjänsten

 

» Kontakta oss för mer information