Verksamhetsanpassad utrymningsövning

Övning för verksamheter som vill genomföra en utrymning ur egna lokaler.
Lämplig för all personal inom företag, organisationer och förvaltningar.

Mål

Målsättningen med övningen är att se hur organisationen och utrymningsstrategin fungerar för att kunna göra eventuella förbättringar. Verksamheten skall få svar på om rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Innehåll

• Utrymning
• Brand/utrymningslarm
• Återsamlingsplats
• Rapportering till räddningstjänsten
• Skriftligt utlåtande
• Faran över

Vi kan även göra övningen med rökfyllning av lämplig plats (med ofarlig s.k Teaterrök).

Förkunskaper

Underlag till övningen är den generella utrymningsstrategin vilket innebär att verksamheten ska ha genomgått utbildning i grundläggande brandskydd.

» Kontakta oss för mer information